دسته: ادیان و اقلیت‌های جنسی

بیشتر بخوانید

دگرباشان و دین؛ جمع اضداد یا انتخاب فردی

آیا می‌شود رنگین‌کمانی بود و همزمان دین‌دار هم بود؟ آیا باید رنگین‌کمانی‌های دین‌دار را مذمت کرد چون در برخی از آن ادیان یا تفاسیر رهبرانشان، دگرباشان نکوهیده شده‌اند؟

بیشتر بخوانید

در اسلام

آیا دین و مذهب، همجنسگرایی را می پذیرند؟ جواب اولیه شاید نه باشد. شاید بسیاری هم با تفسیر و زاویه دیدهای مختلف، کوشش کنند بین مذهب و اقلیت های جنسی، پلی برای پذیرش پیدا کنند. در سه قسمت، سعید، استاد رشته فلسفه در داخل ایران، کوشیده تا با مطالعه عمیق بر روی ادیان، نظر آنها را درباره همجنسگرایی بیرون بیاورد. در فصل اول این برنامه به سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام می پردازیم

بیشتر بخوانید

در یهودیت

آیا دین و مذهب، همجنسگرایی را می پذیرند؟ جواب اولیه شاید نه باشد. شاید بسیاری هم با تفسیر و زاویه دیدهای مختلف، کوشش کنند بین مذهب و اقلیت های جنسی، پلی برای پذیرش پیدا کنند. در سه قسمت، سعید، استاد رشته فلسفه در داخل ایران، کوشیده تا با مطالعه عمیق بر روی ادیان، نظر آنها را درباره همجنسگرایی بیرون بیاورد. در فصل اول این برنامه به سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام می پردازیم

بیشتر بخوانید

در مسیحیت

آیا دین و مذهب، همجنسگرایی را می پذیرند؟ جواب اولیه شاید نه باشد. شاید بسیاری هم با تفسیر و زاویه دیدهای مختلف، کوشش کنند بین مذهب و اقلیت های جنسی، پلی برای پذیرش پیدا کنند. در سه قسمت، سعید، استاد رشته فلسفه در داخل ایران، کوشیده تا با مطالعه عمیق بر روی ادیان، نظر آنها را درباره همجنسگرایی بیرون بیاورد. در فصل اول این برنامه به سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام می پردازیم