اعتصاب غذای مهره فبی، فعال دگرباش افغانستانی

sdf-1

مهره فبی، فعال حقوق دگرباشان جنسی که از چندی بدین‌سو، در اعتراض به «آپارتاید جنسیتی» طالبان، در سوئد اعتصاب غذا کرده بود، بنابر وخیم شدن وضعیت «صحی» خود، به اعتصاب غذایی پایان داد. سه روز پس از اینکه پلیس سوئد، چادر تحصن مهره فبی را برداشت، او در پیامی که در برگه فیسبوک خود نشر کرده، اعلام کرد که وضعیت بهداشتی‌اش وخیم شده و درنتیجه، ناگزیر است تا اعتصاب غذای خود را پایان دهد.

مهره فبی، فعال حقوق دگرباشان جنسی اهل افغانستان به تاریخ ٨‬ دسامبر در سوئد، چادر تحصن برپا کرد و در اعتراض به «آپارتاید جنسیتی» برضد دگرباشان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، دست به اعتصاب غذا زد.

فبی هرچند گفته که تحصن خود را دوباره آغاز خواهد کرد، اما تاکید کرده که اعتصاب ١١ روزه او نشان داد که «چقدر باور به مدنیت، برابری انسان‌ها از نگاه جنس، رنگ و نژاد و حق قائل شدن به بشر» برای مدعیان حقوق بشر، فعالان مدنی و قانون‌گذاران «سخت» و ناممکن است.

فعالان حقوق دگرباشان باورمندند که اعضای جامعه رنگین‌کمانی افغانستان از «حقوق اساسی و مدنی» خود محروم هستند و در معرض خطر «جانی، تجاوز و زورگویی» قرار دارند.