گفتگوی اختصاصی با آرتمیس اکبری

به مناسبت روز جهانی مبارزه با دگرباش‌هراسی و رنگین‌کمانی‌ستیزی مونا طاهری و آرتمیس اکبری، میزبان برنامه‌های «دیگه چه خبر؟» و «اینجا پامیر» به صحبت درباره فعالیت‌های اخیر آرتمیس اکبری و حضورش در کنفرانس مربوط به دیاسپوراهای افغانستان در شورای اروپا پرداختند.


There are no comments

Add yours