نشانگر جنسیت «ایکس» برای نیویورکی‌ها

x

ساکنان نیویورک از این پس می‌توانند نشانگر جنسیت «ایکس» را در مدارک شناسایی خود انتخاب کنند.

این تغییر بخشی از قانون «تشخیص جنسیت»،‌تصویب شده در سال ۲۰۲۱ است. این تغییرات از ابتدای ماه ژوئیه به صورت آنلاین هم قابل اجرا  است. این قانون به صورت کامل در تاریخ ۲۴ ماه ژوئیه یعنی ماه جاری به اجرا درخواهد آمد. بر اساس این قانون افراد بعد از تغییر نام خود در بدو تولد نیازی به انتشار آگهی عمومی در روزنامه ندارند، به والدین اجازه می‌دهد از گزینه‌های «مادر» «پدر» یا «والد» در مدارک تولد فرزندشان استفاده کنند و از هویت جنسیتی خود در دادخواست‌هایشان استفاده کنند. کارل چارلز، وکیل ارشد «لامبدا لیگال»، یک سازمان حقوق مدنی متمرکز بر حقوق جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی گفت: «این یک گام مهم رو به جلو در مبارزه در راستای رسیدن به برابری برای افراد ترنس، افراد با هویت جنسیتی غیردوگانه و افراد با هویت جنسیتی سیال در نیویورک است.»

 


There are no comments

Add yours