ممنوعیت رژه‌های افتخار و تمام رویداد‌های مربوط به رنگین‌کمانی‌ها در لهستان

lgbt polish

روز جمعه ۲۹ اکتبر، ۷ آبان‌ ماه قانونگذاران لهستان به لایحه «ممنوعیت رژه‌های افتخار و تمام رویداد‌های مربوط به رنگین‌کمانی‌ها» رأی مثبت دادند. بارت استاشفسکی یکی از کنشگران لهستانی فعال در زمینه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، در توییتی که به طور خاص به قانون آندری دودا، رهبر حزب عدالت و رئیس جمهور وقت لهستان اشاره می کرد، نوشته: «حزب حاکم لهستان به کار بیشتر روی لایحه ای با ممنوعیت کامل رژه‌های افتخار و اجتماعات عمومی در راستای صحبت از حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی، رأی مثبت داد. حالا کمیسیون مجلس قانونی بودن این لایحه را بررسی خواهد کرد. امروز روز بسیار سیاهی برای دموکراسی لهستان و دگرباشان جنسی است.»

سازمان OutRight Action International ، سازمان غیردولتی مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در بیانیه‌ای در یک نشست مطبوعاتی اشاره کرد که لایحه یاد شده «هر رویدادی که ازدواج را به عنوان رابطه بین زن و مرد زیر سوال ببرد یا گسترش ازدواج با افراد همجنس را تبلیغ کند، بررسی نخواهد شد». بنیاد «زندگی و خانواده»،‌ از طرفداران این لایحه و مخالفین حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی و پایان خودخواسته بارداری، بیش از صد و چهل هزار امضا در حمایت از این لایحه جمع آوری کرده است. رای‌گیری روز جمعه در حالی برگزار شد که تنش‌‌های بین لهستان و اتحادیه اروپا بر سر حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی رو به افزایش است. کمیسیون اروپا در ماه سپتامبر دولت لهستان را تهدید به تحریم و متوقف کردن بیش از ۱۲۶ میلیون یورو بودجه پنج بخش که «مناطق عاری از دگرباشان» کرد. دادگاه قانون اساسی لهستان هفتم اکتبر اعلام کرد قوانین این کشور در نقاطی که متفاوت از قوانین اتحادیه اروپا است، بر قوانین اتحادیه اروپا برتری دارد. دودا قبل از انتخاب مجدد خود در سال ۲۰۲۰ گفته بود اقلیت‌های جنسی و جنسیتی لهستان را «تهدیدی برای خانواده» توصیف کرده است.

مجموعه خبری رادیو رنگین‌کمان را بشنوید

 


There are no comments

Add yours