مرز بین هویت و گرایش خود را چطور بشناسیم؟

selfcare

در برنامه ماکیاتوی این هفته آرتین و مرجان و مهمانشان محمد راجع به خودشناسی، تجربه ها و خاطراتی که در طول زندگی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم صحبت می‌کنند.
مرز بین هویت و گرایش خودمون رو چطور می‌تونیم بشناسیم؟ آیا فرهنگ و رفتارهای عمومی تعریف‌شده در جامعه بر روی شناخت ما از خودمان تاثیر گذاشته است؟ این برنامه را بشنوید.

ماکیاتو، گفتگوی خودمانی هفته، هر شنبه و چهارشنبه از رادیو رنگین‌کمان پخش می‌شود و از طریق تلگرام، ساوندکلاود و وب‌سایت رادیو قابل دسترسی است.


There are no comments

Add yours