اعتراض دوچرخه‌سوار بازنشسته المپیک به حضور ورزشکاران زن ترنس

Inga-Thompson

اینگا تامپسون، دوچرخه‌سوار بازنشسته المپیک، از ورزشکاران خواسته است تا از ژست ضد نژادپرستانه «زانو زدن» برای «نجات ورزش زنان» از حضور ورزشکاران زن ترنس استفاده کنند. زانو زدن حرکتیست که با اعتراض علیه نژادپرستی ضد سیاه پوستان و خشونت پلیس علیه آنها شروع شد. این حرکت اولین بار توسط کالین کپرنیک بازیکن سابق فوتبال آمریکایی انجام شد. او در سال ۲۰۱۶ هنگام پخش سرود ملی امریکا زانو زد. او در توضیح این حرکت گفت «نمی‌توانستم برای نشان دادن افتخار به پرچم کشوری که سیاه پوستان و رنگین پوستان را سرکوب می کند بایستم.» این اقدام کالین کپرنیک عملاً به حرفه فوتبال او پایان داد. اینگا تامپسون که در سه المپیک در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ برای تیم ایالات متحده مسابقه داده، برای اعتراض به سیاست‌های اتحادیه بین‌المللی دوچرخه‌سواری در قبال حضور ورزشکاران ترنس در این مسابقات پیشنهاد کرده است که ورزشکاران هنگام پخش سرود ملی زانو بزنند. این موج خشم از زمان برد آستین کیلیپس، زن ترنس، در تور مسابقات گیلا در مکزیک‌نو شروع شد. اینگا تامپسون در مصاحبه با خبرگزاری پینک‌نیوز گفت: « من در حمایت از حق زنان برای به دست آوردن فرصت رقابت برابر صحبت می‌کنم.» بر اساس استدلال‌های این ورزشکار هیچ مقداری از سرکوب تستوسترون مزایای به دنیا آمدن با بدن مردانه را کاهش نمی دهد. این در صورتی است که ریچارد باجت، مدیر پزشکی و علمی کمیته بین‌المللی المپیک اعلام کرده اکنون کاملاً واضح است که عملکرد شما نسبت مستقیم با تستوسترون درونی شما ندارد. به دنبال این اظهارات کمیته بین‌المللی المپیک سیاست‌های کلی خود را کنار گذاشت و اجازه داد قوانین جدید تعیین شود.