ممنوعیت حضور ورزشکاران زن ترنس در رده زنان مسابقات قایقرانی بریتانیا

British-Rowing

کمیسیون مسابقات قایقرانی بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت حضور زنان ترنس در رده زنان مسابقات قایقرانی بریتانیاست و این تصمیم را به رای‌گیری گذاشته است. این سازمان از ۳۱ هزار و پانصد عضو خود خواسته تا پایان روز دوازدهم ماه مه رای خود را در اینباره ثبت کنند. گزینه‌های موجود در این رای‌گیری شامل ادامه سیاست موجود یعنی شرایطی که در آن سطح تستوسترون زنان ترنس کمتر از پنج نانومول در لیتر باشد، یا کاهش این آستانه به ۲ و نیم نانومول در لیتر طبق سیاست جهانی مسابقات قایقرانی، و یا ممنوعیت کامل حضور زنان ترنس در مسابقات قایقرانی در رده زنان است.

مارک دیویس، رییس کمیته قایقرانی بریتانیا پیشتر از نهاد حاکم جهانی ورزش خواسته بود تا یک رده باز برای مسابقات بین المللی ایجاد کند و زنان ترنس را به رقابت در آن رده انتقال دهد. دیویس دلیل خود را «نگرانی از اختلال در پیشرفت ورزش زنان» اعلام کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌ها هیئت مدیره‌ی کمیته قایقرانی بریتانیا روز بیست و هفتم ماه مه برای بررسی نتیجه این رای گیری گرد هم خواهند آمد. نتیجه رای‌گیری بایستی توسط هیئت مدیره این کمیته تایید شود.