فدراسیون بین‌المللی دوومیدانی زنان ترنسی را که مراحل تطبیق جنسیت خود را پس از بلوغ شروع کرده‌اند از شرکت در مسابقات منع کرد

Trans Runner

فدراسیون بین‌المللی دوومیدانی زنان ترنسی را که مراحل تطبیق جنسیت خود را پس از بلوغ شروع کرده‌اند از شرکت در مسابقات زنان منع کرد. این ممنوعیت از تاریخ ۳۱ ماه مارس، یازدهم فروردین ماه و روز جهانی مشاهده‌پذیری افراد ترنس اعمال خواهد شد. در بیانیه‌ سازمان بین‌المللی دوومیدانی که برای اعلام این تصمیم منتشر شده بود، نوشته شده که طی ماه‌های ژانویه و فوریه با سهامداران مختلف از جمله فدراسیون‌های عضو سازمان، کمیسیون آکادمی جهانی مربیان دو و میدانی و ورزشکاران، کمیته بین المللی المپیک، و گروه‌های حقوق بشری و مدافع حقوق افراد ترنس مشورت کرده است. پیش از این زنان ترنس با ثابت نگه داشتن میزان تستوسترون زیر ۲.۵ نانومول در لیتر به مدت دو سال می‌توانستند در مسابقات شرکت کنند. این میزان از تستوسترون همان میزانی است که برای زنان میان‌جنسی و زنان همان‌سوجنستی معرفی شده است. 

فدراسیون بین‌المللی دوومیدانی اظهار داسته: « در حال حاضر هیچ ورزشکار ترنسی در سطح بین‌المللی در مسابقات دو و میدانی رقابت نمی‌کند و در نتیجه هیچ مدرکی به طور خاص در زمینه مسابقات دو و میدانی مبنی بر تأثیر این ورزشکاران بر عادلانه بودن رقابت زنان در دو و میدانی وجود ندارد. در این شرایط، شورا تصمیم گرفت که انصاف و یکپارچگی رقابت زنان را پیش از دربرگیری در اولویت قرار دهد.» فدراسیون بین‌المللی دوومیدانی همچنین پذیرفت که این موضوع به تحقیقات بیشتری نیاز دارد. به همین منظور، اعلام کرد که یک کارگروه برای مطالعه این موضوع به مدت یک سال ایجاد خواهد کرد. این گروه شامل «یک رئیس مستقل، حداکثر سه عضو شورا، دو ورزشکار از کمیسیون ورزشکاران، یک ورزشکار ترنس، سه نماینده از فدراسیون‌های عضو، و نمایندگانی از دپارتمان سلامت و علوم دوومیدانی جهانی» خواهد بود.