گفتگوی شابا گلدوست با مسیح علینژاد

Screenshot 2021-10-03 at 13.59.40

در این گفتگو در برنامه پر مخاطب تبلت در صدای آمریکا، مسیح علینژاد خبرنگار و فعال حقوق بشر در گفتگو با شایا گلدوست، برنامه ساز رادیو رنگین‌کمان و فعال رنگین‌کمانی‌ها و ترنسجندرها از زندگی او پرسید و از فراز و نشیب‌های زندگی ترنس‌جندرها در ایران


There are no comments

Add yours