از رسانه‌ها

Articles
گفتگوی شابا گلدوست با مسیح علینژاد

گفتگوی شابا گلدوست با مسیح علینژاد

در این گفتگو در برنامه پر مخاطب تبلت در صدای آمریکا، مسیح علینژاد خبرنگار و فعال حقوق بشر در گفتگو با شایا گلدوست، برنامه ساز رادیو رنگین‌کمان و فعال رنگین‌کمانی‌ها و ترنسجندرها از زندگی او پرسید و از فراز و نشیب‌های زندگی ترنس‌جندرها در ایران