قصه مرد ترنس همجنسگرایی که در حوزه علمیه درس خواند

irna

نامش امید است. مرد ترنس همجنسگرایی که در خانوده‌‌ای سنتی و مذهبی بزرگ شد و از حوزه علمیه سر درآورد. مشغول طلبگی بود که در همان حوزه علمیه عاشق شد. ماجرای پر فراز و نشیب زندگی امید را فقط باید از خودش شنید.

شابا گلدوست در دو برنامه من یک ترنس هستم پای صحبت‌های او نشسته است.

قسمت اول

قسمت دوم

 


There are no comments

Add yours