نوروز با رادیو رنگین‌کمان؛ مهمانی رادیویی ماکیاتو

Nowruz Machiato

نوروز ۱۴۰۰ در رادیو رنگین‌کمان بسیار رنگارنگ است. برنامه ماکیاتو هم نوروزی شده و در مهمانی مفصل رادیو و تلویزیونی که ترتیب داده از چندین مهمان از سراسر دنیا دعوت کرده که با بروبچه‌های ماکیاتو سر سفره هفت‌سین بنشینند.

این برنامه را از اینجا بشنوید

این برنامه را از اینجا تماشا کنید