ماکیاتو

Articles
نوروز با رادیو رنگین‌کمان؛ مهمانی رادیویی ماکیاتو

نوروز با رادیو رنگین‌کمان؛ مهمانی رادیویی ماکیاتو

نوروز ۱۴۰۰ در رادیو رنگین‌کمان بسیار رنگارنگ است. برنامه ماکیاتو هم نوروزی شده و در مهمانی مفصل رادیو و تلویزیونی که ترتیب داده از چندین مهمان از سراسر دنیا دعوت کرده که با بروبچه‌های ماکیاتو سر سفره هفت‌سین بنشینند.