درگ‌ شوی نوروزی؛ ماهریل و همکاران رادیو رنگین‌کمان

mahriel

روز سال نو، ماهریل اوهارا، درگ‌کویین ایرانی، به همراه یاران رادیو رنگین‌کمان برنامه دیداری ویژه نوروز تهیه و اجرا کرده است. بیش از یک ساعت موسیقی، رقص، گپ و مهمانی و تا دلتان بخواهد بذله‌گویی.

 


There are no comments

Add yours