پای حرف‌های یک بی‌جنسگرا یا آسکشوال

Am-I-Asexual-1068×583-1

آسکشوال یا ایسکشوال (Asexual) در فارسی به «بی‌جنس‌گرا»، «بی گرایش جنسی» و یا «آمیزش ناخواه» و همچنین «هیچ‌جنسگرا» هم ترجمه می‌شود.

هیچ‌جنسگرایی هم یک طیف گرایش جنسی است که میل جنسی ، عاطفی و زیبایی‌شناختی را در بر می‌گیرد و فردی که خود را هیچ‌جنس‌گرا هویت‌یابی می‌کند، می‌تواند در یک یا چند جای طیف لذت و میل و کشش قرار بگیرد

چالش‌ها و تنش‌های یک فرد هیچ‌جنس‌گرا چه چیزهایی می‌تواند باشد؟  آیا فرد هیچ‌جنسگرا لذت‌ تجربه می‌کند؟

مرجان، آرتین، محمد و روژال به همراه لیلی، مهمان این هفته برنامه ماکیاتو، کنار شما هستند تا درمورد تجربه‌ها و چالش‌های زندگی یک رنگین‌کمانی آسکشوال یا ایسکشوال (Asexual) حرف بزنند.


There are no comments

Add yours