صد برنامه؛ “من یک ترنس هستم” چگونه متولد شد

cover

این هفته صدمین برنامه من یک ترنس هستم پخش شد. من این مجموعه برنامه ها را با قصه زندگی خودم شروع کردم. قصه پستی و بلندی های مسیری که تا به امروز آمدم. یک زن ترنس که در بیست و یکی دو سالگی خود را شناختم. برای زندگی کردن خود واقعیم، با خانواده جنگیدم، با جامعه، حتی با خودم. روزهای سختی گذشت تا به اینجا رسیدم. شایایی که امروز هستم. حدود دو سال پیش رادیو رنگین کمان فرصتی شد برای من تا کاری کنم، قدمی بردارم، برای خودم و برای همه اونهایی که هم احساس من هستن و لحظه ها و دردهایی مشترک با من رو تجربه کرددن و می کنند. خواستم که فریاد بزنم، با افتخار بگویم من یک ترنس هستم. خواستم و تونستم و نتیجه اینها شد برنامه ای به اسم من یک ترنس هستم. تا به امروز صدتا برنامه با هم بودیم. داستان های هم را شنیدیم. پای غصه های هم نشستیم و از موفقیت های همدیگر شاد شدیم. با هم اشک ریختیم. از دور و نزدیک دست هامون رو به هم دادیم و لحظه هایمان را با هم زندگی کردیم.

قسمت اول:

قسمت دوم


There are no comments

Add yours