گفت‌وگو با «اوین آزاد» درگ کوییر ایرانی

۱

«من یه زمانی اعتیاد داشتم به خاطر گرایش جنسیم. می‌خواستم از خودم فرار کنم، از ایستادن، از این که بگم خودم هستم و اونطوری که دوست دارم زندگی می‌کنم. می‌خواستم به جای حل کردن مسئله، صورتش رو پاک کنم. زمانی که به خودم اومدم، در یک لحظه، یه چیزی درون من گفت «محمدرضا! بلند شو» و اون لحظه من اونقدر گریه کردم که بعدش احساس سبکی زیادی داشتم و از اون روز تا الآن، که از سه فوریه می‌شه، از هیچ مخدری استفاده نکردم و روز به روز دارم بهتر می‌شم.»
این بخشی از مصاحبه فریمان با «اوین آزاد» درگ کوییر ایرانیه. می‌تونی به مصاحبه کامل این هنرمند در کوییرپلیر ۱۴۴ گوش کنی.
می‌تونید «اوین» رو در صفحه اینستاگرامش دنبال کنید. https://www.instagram.com/avinazaad/


There are no comments

Add yours