هالویین؛ شب ارواح رنگین‌کمانی

halooweein

هالویین حالا همه جا شناخته شده است. بعضی از جشن‌های هالویین در ایران از پارتی‌های کشورهای زادگاه هالویین در غرب هم بزرگ‌تر و مفصل‌تر است. این هفته در ماکیاتو هم جشن هالویین داریم. مرجان و آرتین و مهمان برنامه جمجمه به بغل و میکروفون به دست شما را به سرزمین ترسناک هالویین می‌برند.


There are no comments

Add yours