قانونگذاری برابری ازدواج در نپال

Nepal

دیوان عالی نپال روز چهارشنبه دستور موقتی صادر کرد که به زوج‌های همجنس اجازه می‌دهد ازدواج خود را ثبت کنند. پینکی گورونگ، رئیس سازمان «الماس آبی» حقوق رنگین‌کمانی‌ها این تصمیم را یک تصمیم بسیار بزرگ و تاریخی خواند. او اضافه کرد انتظار می‌رود حدود ۲۰۰ زوج همجنس در رابطه با هویت خود آشکارسازی کنند و ازدواج خود را ثبت کنند.»

نپال با جمعیت اکثریت هندو از زمان پایان یک دهه شورش مائوئیست‌ها در سال ۲۰۰۶ قدم‌های رو به جلوی بسیاری در زمینه حقوق رنگین‌کمانی‌ها برداشته است. در آسیا، تایوان تنها جایی است که ازدواج همجنس گرایان را به رسمیت می شناسد، هرچند فشار برای اصلاحات در ژاپن، تایلند و کره جنوبی در حال افزایش است. در سال ۲۰۰۷ دادگاه عالی نپال به دولت دستور داد تا به تبعیض علیه افراد دگرباش را پایان دهد و تدابیری برای تضمین حقوق برابر اتخاذ کند. از آن زمان، برخی از زوج‌های همجنس ازدواج غیررسمی برگزار کرده‌اند و هر ساله رژه‌ افتخار در پایتخت، کاتماندو برگزار شده است. فعالان و مدافعین اظهار می‌گویند همچنان قانون مشخصی برای حفاظت از تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی وجود ندارد و اعضای این جامعه ممکن است از طرف خانواده‌ها و جامعه نپال مورد سوء استفاده، تبعیض در آموزش، ادارات دولتی و بیمارستان‌ها قرار گیرند.