قانونگذاری ازدواج برابر؛ افقی روشن برای رنگین‌کمانی‌‌‌ها در هنگ‌کنگ

Hong_Kong_Gay_Rights

حمایت از ازدواج برابر بیش از پیش در هنگ کنگ در حال افزایش است. اما این تغییرات برای بسیاری از زوج‌های همجنس به اندازه کافی سریع نیست. بر اساس یک نظرسنجی اخیر حمایتی ۶۰ درصدی از ازدواج برابر در این کشور نشان داده شده که رشدی ۳۸ درصدی را در یک دهه گذشته نشان می‌دهد. در حالی که تحقیقات تغییراتی مثبت در جامعه را نشان می‌دهد؛ اما مبارزه زوج‌های رنگین‌کمانی برای رسیدن به حقوق برابر با زوج‌های دگرجنسگرا همچنان به قوت خود باقیست. 

لیا و ژن؛ زوج رنگین‌کمانی هر دو معلم هستند و پنج سال پیش در یک مدرسه دینی با هم آشنا شدند. این زوج به دلیل شرایط شغلی خود مجبور پنهان کردن ماهیت رابطه خود شده‌اند. لیا می‌گوید: «مدرسه از ما خواست که رابطه خود را از دانش‌آموزان پنهان کنیم تا از این طریق ترویج روابط رنگین‌کمانی را نکنیم. اما اوضاع در خارج از مدرسه به این سختی نیست.» او اضافه می‌کند: « نسل جوان پذیرای روابط کوییر است و ما مطمئنیم اگر درباره رابطه ما می‌دانستند برای ما خوشحال می‌شدند.» با وجود تمام تغییرات مثبت در جامعه، دولت هنگ کنگ با هرگونه پیشرفت در مسیر قانونگذاری هم‌باشی مدنی زوج های همجنس مخالف است.