قوانین محافظتی از حقوق افراد میانجنسی در کنیا به اجرا درمی‌آیند

۲۰۰۱۰۹-lgbt-kakuma-refugee-camp-protest-2019-ac-605p

قانون جدیدی که اواخر ماه گذشته در کنیا اجرایی شد، حقوق برابر و مشاهده‌پذیری افراد میان جنسی را با خود به ارمغان آورده است. از این پس افراد میانجنسی‌‌ در کنیا در مدارک شناسایی خود با جنسیت سوم و نشانگر جنسیتی I شناسایی خواهند شد. کنیا اولین کشور آفریقایی است که این حق جهانی را برای افراد میان‌جنسی به رسمیت‌ شناخته است. قانون جدید همچنین حق دسترسی به خدمات درمانی، بهداشتی و آموزشی علاوه بر خدمات حفاظت اجتماعی را برای کودکان میان‌جنسی الزام می‌داند. دادگاه‌ها همچنین موظفند قبل از صدور هر گونه حکمی، نیازهای کودکان میانجنسی را که در حال محاکمه هستند – از جمله احضار یک شاهد متخصص – در نظر بگیرند.

این قانون همچنین هر فردی را فارغ از جنسیت، سن یا وضعیت تأهل واجد شرایط سرپرستی خانواده می‌شناسد. این قانون از کودکان میان جنسی در برابر جراحی‌های به اصطلاح عادی‌سازی جنسی محافظت می‌کند. افرادی که این قانون را نقض کنند با حداقل سه سال زندان و جریمه حداقل ۵هزار دلاری مواجه خواهند شد.