رابطه راه دور؛ خوب یا بد؟

longdistance

با رشد تکنولوژی ارتباطات، حالا رابطه‌های راه دور روز به روز بیشتر می‌شود. دو دل‌داده دو طرف گوشی‌های تلفن همراه می‌نشینند، دل می‌دهند و قلوه می‌گیرند. در یک نظرسنجی که در آمریکا انجام شده،. ۵۸ درصد شرکت‌کنندگان گفتند که از داشتن رابطه راه دور خرسند هستند. اما خوبی‌ها و بدی‌های رابطه‌هایی از این دست چیست؟

در برنامه این هفته ماکیاتو مفصلا به این موضوع پرداخته شده است.