ترکیه اپلیکیشن هورنت را در این کشور قلع و قمع کرد

Gay Dating Apps Get Men’s Attention For HIV Message

به دستور دادگاه کیفری صلح آنکارا، اپلیکیشن هورنت از اپل استور (فروشنده نرم‌افزار برای تلفن‌های اپل) در ترکیه حذف شد.

چندماه قبل علیه اپلیکیشن هورنت به دلیل ترویج فساد، در دادگاه پرونده تشکیل شده بود. این اپلیکیشن به همراه سایر اپلیکیشن‌های دوست‌یابی دگرباشان در ترکیه فیلتر بود اما بسیاری از کاربران با استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن از آن استفاده می‌کردند. کنشگران حقوق بشر می‌گویند با این اقدام، دولت ترکیه با سو استفاده از روابط بین‌المللی خود و تجارت آزاد، به سرکوب دیجیتال کاربران روی آورده است.

برای شنیدن خبرهای بیشتر از جامعه رنگین‌کمانی به مجموعه خبری رادیو رنگین کمان گوش کنید