دوستی زیر چتر رنگین‌کمانی

ally-lead-1561663686

آیا گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد بر روابط دوستی‌شان تاثیر می‌گذارد؟ ترس افراد از تنوع‌ گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی از کجا نشأت می‌گیرد؟ شاید پاسخ این پرسش‌ها در گفتگویی باز میان افراد فارغ از گرایش‌های جنسی و هویت جنستی پیدا شوند.

این موضوع برنامه این هفته ماکیاتوست. میزگردی برای یافتن دلایل نزدیکی‌ها و دوری جستن‌ها میان انسان‌ها زیر چتر رنگین‌کمانی