دسته: من یک ترنس هستم

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۵) : خشونت در محیط آموزشی

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۰۵nشایا در ادامه موضوع برنامه گذشته در مورد مسائل و مشکلات و تبعیضات و خشونت‌هایی که افرادی با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی متفاوت در مدارس و دانشگاه‌ها با آن روبرو هستند با شما به گفتگو می‌ کند…nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۱): آشنایی

از این هفته هر جمعه با برنامه ” من یک ترنس هستم” از رادیو رنگین‌کمان با شما خواهم بودnاینجا هستیم تا با هم حرف بزنیم، از احساسات مشترکمون، تجربیات مشترکمون، ازشادی‌هامون یا حتی از تلخی‌ها و سختی‌هامون

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۱۳): جامعه ما

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۱۳nدر مورد نکاتی صحبت می‌کنیم که با در نظر داشتن آنها بتوانیم ترنس‌ها و جامعه رنگین‌کمانی را بهتر درک کنیم و حامیان بهتری برایشان باشیم.nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۱۱): خانواده

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۱۱nشایا به چگونگی بیان کردن و مسائل و مشکلاتی که یک ترنس برای مطرح کردن هویت جنسیتی خود با والدین و خانواده با اونها مواجه می‌شه می‌پردازه، و نحوه برخورد وعکس‌العمل خانواده رو بررسی می‌کنه.nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۶): روز جهانی زن

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۰۶nشایا به مناسبت ۸ مارس “روز جهانی زن” از دنیای زنانه خود و زنانی هم احساس خود حرف میزند و از ناملایمات، نابرابری‌ها، تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که بخاطر جنسیت‌اش تجربه کرده است، حتما شما هم تجربیات مشابه‌ای دارید…nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۷): تجربیات ما

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۰۷nشایا در ادامه موضوع هفته گذشته از داستانها و تجربیات مشترک شما به عنوان یک ترنس زن و حتی به عنوان یک ترنس مرد در زمانی که به عنوان یک زن در اجتماع شناخته می‌شدید صحبت می‌کندnn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۸)‌: نوروز پیروز

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۰۸nبه مناسبت نوروز و سال نو، برنامه حال و هوای بهاری داره و شایا از حال و هوای عید‌های گذشته و امروز و همینطور از آرزوهای خودش و شما در سال جدید صحبت می‌کنه.nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌.

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۱۲): خانواده و تجربیات شما

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۱۲nدر ادامه برنامه قبل از حرف‌ها وتجربیات شما می‌گوییم، از نحوه مطرح کردن اینکه یک ترنس هستید با والدین و خانواده و از برخورد و عکس‌العمل آنهاnn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۱۰): هویت ما

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم ۰۱۰nشایا از تجربیات و تلاشهای شما به عنوان یک ترنس برای اثبات و شناساندن هویت واقعیتان، و از نحوه برخورد و حمایت‌های شما به عنوان خانواده، دوست و یا یکی از افراد اجتماع در ارتباط با ترنس‌ها صحبت می‌کند.nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۱۴): روز جهانی کارگر و شرایط محیط کار برای ترنس‌ها

در برنامه ۱۵ دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم۰۱۴nبه مناسبت اول مه، روز جهانی کارگر، شایا به بررسی شرایط رنگین کمانی ها از نظر اشتغال و در محیط های کاری می پردازد و از تجربیات خودش و شما حرف می زند.nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۴): عدالت اجتماعی

در برنامه 15 دقیقه ای #من_یک_ترنس_هستم nاین هفته شایا پیرامون موضوع عدالت اجتماعی در مورد مسائل و مشکلاتی که بچه هایی با گرایش جنسی یا هویت جنسیتی متفاوت در مدارس و مراکز آموزشی با آن روبرو هستند با شما به گفتگو می‌نشیند…nn#رادیو_رنگین‌_کمانnرسانه #همجنسگرا يان، #دوجنسگرا يان، #ترنس‌ ها و همه #رنگین_کمانی های فارسی‌زبان. این برنامه را از طریق کانال ماهواره‌ای رادیورنگین‌کمان، اپلیکیشن رادیو، در کانال تلگرام رادیو و بر ساندکلود بشنوید. لینک پخش زنده رادیو در بیو.n#مارنگینکمانیم #دگرباش #گی #لزبین #کوییر #ترنس #بایسکشوال‌

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۳): از عشق گفتن

سلام من شایا هستم. یک زن ترنسnهر جمعه با برنامه ” من یک ترنس هستم” از رادیو رنگین‌کمان با شما خواهم بودnاینجا هستیم تا با هم حرف بزنیم، از احساسات مشترکمان، تجربیات مشترکمان، ازشادی‌هامان یا حتی از تلخی‌ها و سختی‌هامانnاز روزهایی که در زندگی پشت سر گذاشتیم یا پیش رو داریم. از امیدها و آرزوهامومون یا از لحظاتی که در زندگی ناامید شدیم، از عشقمان که با فکر کردن بهش قلبمان به تاپ تاپ می افتد، لبخندمان و یا از تنهایی‌هامان که غیر از خودمان کسی از آن آگاه نیست. nاز مسائلی که هر روز در خانه، مدرسه، دانشگاه، خیابون، اتوبوس ، تاکسی، سرکار یا هرجای دیگه با آنها مواجه می‌شویمnبیایم اینجا و با هم حرف بزنیم. کنار همدیگه باشیم و بدانیم که تنها نیستیم. ما یه خانواده بزرگ رنگارنگ رنگین‌کمانی هستیمnبه این دنیای رنگین‌کمانی زیبا خوش آمدید

بیشتر بخوانید

من یک ترنس هستم (۲): هویت من

سلام من شایا هستم. یک زن ترنسnهر جمعه با برنامه ” من یک ترنس هستم” از رادیو رنگین‌کمان با شما خواهم بودnاینجا هستیم تا با هم حرف بزنیم، از احساسات مشترکمان، تجربیات مشترکمان، ازشادی‌هامان یا حتی از تلخی‌ها و سختی‌هامانnاز روزهایی که در زندگی پشت سر گذاشتیم یا پیش رو داریم. از امیدها و آرزوهامومون یا از لحظاتی که در زندگی ناامید شدیم، از عشقمان که با فکر کردن بهش قلبمان به تاپ تاپ می افتد، لبخندمان و یا از تنهایی‌هامان که غیر از خودمان کسی از آن آگاه نیست. nاز مسائلی که هر روز در خانه، مدرسه، دانشگاه، خیابون، اتوبوس ، تاکسی، سرکار یا هرجای دیگه با آنها مواجه می‌شویمnبیایم اینجا و با هم حرف بزنیم. کنار همدیگه باشیم و بدانیم که تنها نیستیم. ما یه خانواده بزرگ رنگارنگ رنگین‌کمانی هستیمnبه این دنیای رنگین‌کمانی زیبا خوش آمدید