stencil.facebook-link-post

امروز در رادیو

آخرین برنامه‌ روزانه رادیو را از اینجا بشنوید یا دانلود کنید.

رادیو رنگین‌کمان روزانه یک ساعت برنامه تازه تولید می‌کند و آن را چندین بار از طریق ماهواره، امواج کوتاه رادیویی و اینترنت پخش می‌کنند. شنوندگان از طریق اینترنت و ماهواره می‌توانند علاوه بر برنامه‌های روزانه تازه‌ترین خبرها، موسیقی و مجله‌های گوناگون دیگر را هم به صورت ۲۴ ساعته بشنوند.