تبعیض و شرایط سخت کاری زنان کوییر و نان‌باینری

۱۰۷۰۸۹۰۸۰-۱۶۵۷۸۳۰۷۵۴۵۱۸-gettyimages-1300500386-celebratelgbt3

یک تحقیق جدید نشان داده است که کمتر از نیمی از زنان جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و افراد با هویت جنسیتی غیردوگانه شاغل هستند. این تحقیق که توسط سازمان «مای‌جی‌ورک»، شبکه جهانی استخدام متخصصان رنگین‌کمانی انجام شده نشان می‌دهد که میزان بالای تبعیض نسبت به جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و افراد متخصصی که با هویت جنسیتی غیردوگانه هویت‌یابی می‌کنند؛ مانع از حضور بسیاری از آنها در محیط‌های حرفه‌ای می‌شود. به طوری که تنها ۴۴ درصد از زنان کوییر مجموعه آماری این تحقیق شاغل هستند. 

بر اساس این تحقیق تنها ۲۳ درصد از این ۴۴ درصد در محل کارشان آشکارا از هویت رنگین‌کمانی خود حرف زده‌‌اند و ۲۱ درصد آنها فقط در محل کارشان آشکار هستند. نتیجه این تحقیقات بر اساس یک نمونه آماری متشکل از ۲۰۰۰ زن و فرد نان‌باینری اعلام شده است. این گزارش تایید می‌کند که ۷۰ درصد از پاسخ‌دهندگان هنوز در حین کار با تبعیض مواجه می‌شوند؛ و برای افراد رنگین پوست، جوامع حاشیه‌نشین و گروه‌های اقلیت قومی این ارقام حتی بالاتر هم هست. افراد با جنسیت نامنطبق و افراد کوییر بیشترین میزان تبعیض را در محل کار تجربه می‌کنند و بعد از آنها زنان همان‌سو‌ جنسیتی، افراد با هویت جنسیتی سیال، افراد میان‌جنسی، زنان ترنس و افراد با هویت جنسیتی غیردوگانه قرار دارند. این تبعیض در محل کار عاملی است که بسیاری از زنان همجنسگرا و کوییر معتقدند گرایش جنسی و یا هویت جنسی آنها مانع پیشرفت شغلیشان می‌شود.

میشل «میچی» ریموند، مدیر توسعه کسب‌وکار در سازمان myGwork می‌گوید: «برای ایجاد محیط کاری که واقعاً فراگیر و حمایت‌کننده باشد، صاحبان کسب‌وکارها باید فعالانه به کارمندان خود گوش دهند و از آنها یاد بگیرند. با استقبال از تنوع و حمایت از فراگیری، می‌توانیم محیط کاری ایجاد کنیم که نه تنها همه هویت‌ها را بپذیرد، بلکه آنها را تجلیل کند.» در پایان این گزارش باید اشاره کرد که حدود ۳۳ درصد از پاسخ‌دهندگان به این تحقیق معتقدند روزهای مشاهده‌پذیری مانند روز مشاهده‌پذیری زنان همجنسگرا در ایجاد تغییرات رو به جلو حیاتی هستند.