ازدواج برابر در اوکرایین؛ حمایت‌ها بیشتر از پیش شده

lgbt

دادخواستی خواستار قانونگذاری ازدواج برابر در اوکراین موفق به جمع آوری ۲۸ هزار امضا شد. با توجه به قوانین این کشور رئیس جمهور وقت کشور موظف به بررسی هر دادخواستی که موفق به جمع آوری ۲۵ هزار شود، است.

در حال حاضر روابط افراد همجنس در این کشور جرم‌انگاری نمی‌شود. اما ازدواج برابر یا هم‌باشی مدنی زوج‌های هم‌جنس هم به رسمیت شناخته نمی‌شود. به رسمیت شناخته نشدن روابط زوج‌های همجنس بدین معناست که آنها از حق مالکیت مشترک دارایی،‌ حق فرزند‌خوانده پذیری و حتی تحویل گرفتن بدن سربازا‌نی که برای اوکراین جنگیده و جان خود را از دست داده‌اند؛ محروم هستند. «پراید کیف»،‌ سازمان غیرانتفاعی مدافع حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی اوکراین دادخواست قانون گذاری ازدواج برابر را تحسین و حمایت کرد و این اتفاق را لحظه مهمی برای جامعه رنگین‌کمانی اوکراین دانست.