اعدام یک مرد در ایران به جرم «لواط به عنف»

execute

خبرگزاری هرانا گزارش کرده که بامداد چهارشنبه هشتم تیر ماه ده زندانی زندان رجایی شهر اعدام شدند. هویت دو تن از این زندانیان ایمان صفری رادو مهدی خالگلدی احراز شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ایمان صفوی راد پیشتر به اتهام لواط به عنف به اعدام محکوم شده بود. اتهام مهدی خالگلدی تجاوز به عنف ذکر شده اما جزییات بیشتری درباره آن منتشر نشده است. اتهام هشت نفر دیگر، قتل عنوان شده است.

بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران، رابطه میان دو همجنس مرد می تواند مجازات اعدام داشته باشد اما حکومت ایران برای فرار از فشارهای بین المللی و افکار عمومی غالبا اعدام به جرم رابطه با همجنس را در قالب تجاوز، لواط به عنف و در کنار سایر جرم‌ها از جمله قاچاق مواد مخدر عنوان می‌کند. از سال گذشته تا کنون دست کم ۴ نفر دیگر به جرم مشابه در ایران اعدام شده‌اند. خبرگزاری هرانا گزارش کرده که بامداد چهارشنبه هشتم تیر ماه ده زندانی زندان رجایی شهر اعدام شدند. هویت دو تن از این زندانیان ایمان صفری رادو مهدی خالگلدی احراز شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ایمان صفوی راد پیشتر به اتهام لواط به عنف به اعدام محکوم شده بود. اتهام مهدی خالگلدی تجاوز به عنف ذکر شده اما جزییات بیشتری درباره آن منتشر نشده است. اتهام هشت نفر دیگر، قتل عنوان شده است.

بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران، رابطه میان دو همجنس مرد می تواند مجازات اعدام داشته باشد اما حکومت ایران برای فرار از فشارهای بین المللی و افکار عمومی غالبا اعدام به جرم رابطه با همجنس را در قالب تجاوز، لواط به عنف و در کنار سایر جرم‌ها از جمله قاچاق مواد مخدر عنوان می‌کند. از سال گذشته تا کنون دست کم ۴ نفر دیگر به جرم مشابه در ایران اعدام شده‌اند.