بیانیه درباره پادکست مجله همسرشت

t

به دلیل گزارش‌های دریافتی مبتنی بر احتمال تخلفات و آزار، پخش پادکست همسرشت در رادیو رنگین‌کمان به حالت تعلیق در می‌آید.

رادیو رنگین‌کمان به منظور فراهم آوردن پلتفرم چند صدایی برای جامعه دگرباشان به شهروند-خبرنگاران مستقل از جمله فعالان مجله آنلاین همسرشت امکان پخش برنامه‌ها و پادکست‌هایشان را از طریق امواج رادیو رنگین‌کمان می‌دهد.

این فرصت اما در چارچوب مقررات بین‌المللی شناخته شده حقوقی، مدنی و اخلاق حرفه‌ای به افراد و گروه‌ها داده می‌شود.

رادیو رنگین‌کمان قصد دارد به زودی در قالب مجموعه‌ای تازه به آموزش درباره مفاهیم همچون آزار جنسی، خشونت، راه‌های مقابله با آن و بهبود آسیب‌های روانی در بین افراد رنگین کمانی بپردازد.


There are no comments

Add yours