اولین شهردار ترنسجندر در بنگلادش

bangeladesh

بنگلادش اولین شهردار ترنس این کشور را انتخاب کرد. نذرالاسلام ریتو اولین شهردار ترنس بنگلادش در این کشور با اکثریت جمعیت مسلمان است. مقامات می‌گویند پس از اینکه این کاندیدای مستقل ۴۵ ساله توانست رقیب حزب حاکم خود را شکست دهد، به عنوان شهردار شهر کوچکی در بنگلادش انتخاب شد. نذرالاسلام ریتو گفت که پیروزی او نشان‌دهنده پذیرش روزافزون افراد ترنس توسط جامعه است. او افزود:  این پیروزی به این معنی است که آنها واقعاً من را دوست دارند و من را یکی از خود می‌دانند. من هم زندگی خود را وقف خدمات عمومی خواهم کرد.» 

حدود یک میلیون و نیم فرد ترنس در این کشور آسیای جنوبی زندگی می‌کنند. این جامعه در بنگلادش با تبعیض و خشونت روبرو هستند و اغلب مجبور می شوند با تکدی‌گری یا کار در تجارت جنسی زندگی کنند. نذرالاسلام ریتو گفت که تلاش خواهد کرد فساد را ریشه کن کند و تهدید مواد مخدر را در شهر چهل هزار نفری خود ریشه کن کند. افراد ترنس در سال ۲۰۱۳ از طرف دولت بنگلادش به رسمیت شناخته شدند و از سال ۲۰۱۸ به شکل رسمی قادر به رأی دادن با جنسیت سوم شدند.

برای شنیدن خبرهای بیشتر دنیای رنگین‌‌کمانی به بولتن خبری رادیو رنگین‌کمان گوش کنید.


There are no comments

Add yours