مجله همسرشت بر امواج رادیو رنگین‌کمان

hamseresht_i02_cover

برنامه رادیویی هم‌سرشت با اجرای سپهر، کاری از مجله‌ی هم‌سرشت است که به بررسی مطالب ‌و مقالات منتشر شده در ماه‌نامه‌ی هم‌سرشت می‌پردازد. در این مجموعه برنامه‌ها با ارائه خلاصه‌ای از مطالب منتشر شده و گفتگو با نویسندگان اطلاعات بیشتری از محتوای مجله به گوش شما خواهد رسید.

در این برنامه، سپهر با سردبیر و مدیر مسول هم‌سرشت گفتگو کرده است تا درباره‌ی انتشار مجله به مخاطبان رادیو رنگین‌کمان توضیح دهد. ماه‌نامه هم‌سرشت به تازگی کار خود را آغاز کرده است. ماه‌نامه‌ی هم‌سرشت برای افراد همجنسگرا، دوجنس‌گرا، ترنس، کوییر و… به زبان فارسی منتشر می‌شود.

مجله رادیویی همسرشت هر یکشنبه از رادیو رنگین‌کمان پخش می‌شود. ماه‌نامه‌ی هم‌سرشت را می‌توانی از اینجا دانلود کنید و بخوانید.


There are no comments

Add yours