گشایش نخستین کلیسای افراد ترنسجندر در برزیل

transgender church

ژک شنل، کشیش اولین کلیسای افراد ترنس در برزیل است. او که خود یک زن ترنس است اعلام کرده وقتی تنها ۱۳ سال داشته، مادرش از پدران روحانی می‌خواسته آنچه آن زمان باور داشته «بیماریست» را درمان کنند. ژک حالا ۵۶ سال دارد و در نخستین صومعه افراد ترنس در سائوپائولو در برزیل مومنان را موعظه می‌کند. بسیاری از افرادی که به این کلیسا مراجعه می‌کنند بی خانمان هستند. پارچه‌ای بر دیوار کلیسا نصب شده که می‌گوید: «من ترنس هستم، من کرامت و احترام می‌خواهم.»

خشونت علیه افراد ترنس در برزیل بسیار آمار بالایی دارد. تنها در سال ۲۰۲۰، ۱۷۵ فرد ترنس در این کشور به قتل رسیدند. ژک شنل می‌گوید زمانی که کودک بود، کشیش‌ها برای بیرون کردن اجنه و «درمان بیماری» او به رسم جن‌گیری دست‌های‌شان را روی پیشانی او می‌گذاشتند و دعا می‌خواندند. ژک شنل چند سال پیش به صومعه‌ای پیوست که زنان و مردان همجنسگرا را در خود می‌پذیرفت. با این حال و با توجه به حضور کمرنگ افراد ترنس، تصمیم گرفت کلیسایی مخصوص این اقلیت برپا کند. محافظه‌کاران در شبکه‌های اجتماعی، مراسم عشای ربانی او را عشای شیطانی می‌نامند.


There are no comments

Add yours