تلویزیون ام‌تی‌وی در مجارستان؛ چراغ امیدی برای جامعه دگرباشان

mtv

شبکه تلویزیونی ‌ام‌تی‌وی ماه گذشته رسماً اعلام کرد مراسم اهدا جوایز خود را در بوداپست، مجارستان برگزار خواهد کرد. کریس مک کارتی، مدیر اجرایی گروه جهانی شبکه تلویزیونی ‌ام‌تی‌وی که خود به عنوان یک مرد همجنسگرا هویت‌یابی می‌کند در یادداشتی به کارمندان گفت: «این برنامه باید به عنوان فرصتی برای همبستگی با جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در مجارستان و در سراسر جهان باشد، زیرا ما همچنان به مبارزه برای برابری برای همه ادامه می‌دهیم.»

قوانین و اقدامات دگرباش‌هراسانه طی ماه‌های اخیر در مجارستان رو به افزایش بوده است. قانونگذاران مجارستان در ماه‌های اخیر قانونی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن هرگونه صحبت از جامعه دگرباشان و حقوق آنها غیر قانونی است. قانونی که توسط بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشری و اتحادیه اروپا محکوم شد. ویکتور اوربان، نخست وزیر ملی‌گرا، که مبارزات انتخاباتی خود را برای اولین رقابت فشرده انتخاباتی خود در سال آینده افزایش داده است، گفته هدف این قانون نه جامعه اقلیت‌‌های جنسی و جنسیتی، بلکه حمایت از کودکان است. اما جامعه رنگین‌کمانی مجارستان معتقد است حضور برنامه‌هایی مثل شوی ام‌تی‌وی می‌تواند به مشاهده‌پذیری این جامعه کمک کند و رفتار مردم را نسبت به این جامعه به سمت مثبت تغییر دهد. 

شبکه تلویزیونی ‌ام‌تی‌وی ماه گذشته رسماً اعلام کرد مراسم اهداء جوایز خود را در بوداپست، مجارستان برگزار خواهد کرد. کریس مک کارتی، مدیر اجرایی گروه جهانی شبکه تلویزیونی ‌ام‌تی‌وی که خود به عنوان یک مرد همجنسگرا هویت‌یابی می‌کند در یادداشتی به کارمندانش گفت: «این برنامه باید به عنوان فرصتی برای همبستگی با جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس در مجارستان و در سراسر جهان باشد، زیرا ما همچنان به مبارزه برای برابری برای همه ادامه می‌دهیم.»

قوانین و اقدامات دگرباش‌هراسانه طی ماه‌های اخیر در مجارستان رو به افزایش بوده. قانونگذاران مجارستان در ماه‌های اخیر قانونی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن هرگونه صحبت از جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و حقوق آنها غیر قانونی است. قانونی که توسط بسیاری از گروه‌های مدافع حقوق بشری و اتحادیه اروپا محکوم شد. ویکتور اوربان، نخست وزیر ملی‌گرای مجارستان، که مبارزات انتخاباتی خود را برای اولین رقابت فشرده انتخاباتی خود در سال آینده افزایش داده است، گفته هدف این قانون نه جامعه اقلیت‌‌های جنسی و جنسیتی، بلکه حمایت از کودکان است.

جامعه رنگین‌کمانی مجارستان معتقد است حضور برنامه‌هایی مثل برنامه شبکه تلویزیونی ام‌تی‌وی می‌تواند به مشاهده‌پذیری این جامعه کمک کند و رفتار مردم را نسبت به این جامعه به سمت مثبت تغییر دهد.


There are no comments

Add yours