دعوت اتحادیه اروپا از کشورها برای شکایت از مجارستان دگرباش‌هراس

HUNGARY-POLITICS-GOVERNMENT-ORBAN

یک روز پیش از اجرای رسمی قانون دگرباش‌ستیز مجارستان، اورسلا ون در لین رئیس کمیته اتحادیه اروپا باری دیگر به دنبال راهی برای مقابله با دگرباش‌هراسی قانونگذاران مجارستان کشورها را دعوت به شکایت از مجارستان کرد. این قانون دگرباش‌ستیز که هرگونه صحبت از جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در مدارس و رسانه‌ها را ممنوع اعلام می‌کند به شدیدترین شکل توسط اتحادیه اروپا محکوم شده است. اورسلا ون در لین اظهار داشته: «یکی دانستن همجنسگرایی و پورنوگرافی، استفاده از قوانین حفاظتی از کودکان در راستای اعمال تبعیض علیه مردم به خاطر گرایش جنسی آنها، ننگی است بر پرونده مجارستان.»

درخواست اتحادیه اروپا برای مقابله با مجارستان امروز، پنجشنبه ۸ ژوئیه به رأی گذاشته می‌شود. اما خود این اقدام هم حرکتی نمادین است، چون عمده گروه‌ها موافقت خود را با این اقدام معرفی کرده‌اند. هرچند گروه کوچکی از نمایندگان اتحادیه اروپا همچنان از قوانین دگرباش‌هراسانه مجارستان حمایت کرده‌اند و حمایت خود را احترام به تصمیم مقامات دولتی این کشور می‌دانند. اتحادیه اروپا پیشتر هم مجارستان را با تحریم‌های مالی تهدید کرده بود. این تحریم‌‌ها می‌تواند برای ویکتور اوربان  رئیس جمهور این کشور در حال توسعه، که تنها در سال ۲۰۱۸  مبلغی معادل ۶.۳ میلیارد یوروـ معادل تقریباً پنج درصد از کل اقتصاد مجارستان ـ از اتحادیه اروپا دریافت کرده بود، ویرانگر باشد.