خانواده‌ها و فرزندان رنگین‌کمانی

family lgbt

مجمع عمومی سازمان ملل از سال ۱۹۹۳، ۱۵ مه را به عنوان “روز جهانی خانواده‌ها” نامگذاری کرده تا این روز بهانه‌ای باشد که در سراسر دنیا به موضوع اهمیت تنوع خانواده‌ها پرداخته شود و از منظرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و جمعیتی، مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. 

نزدیک بودن این روز با روز مقابله با دگرباش‌هراسی، برای جامعه رنگین‌کمانی معنا و مفهوم خاصی دارد. می‌تواند یادآور رانده شدن از خانواده باشد یا حمایت گرم خانواده از فرزندان رنگین‌کمانی.

شایا گلدوست، تهیه کننده برنامه من یک ترنس هستم، به مناسبت روز جهانی خانواده و روز جهانی مقابله با رنگین‌کمانی ستیزی که در سایه قتل فجیع علیرضا فاضلی منفرد توسط خانواده‌اش معنا و مفهوم دیگری داشتند به اهمیت خانواده پرداخته است.


There are no comments

Add yours