بررسی ابعاد حقوقی قتل علیرضا فاضلی با مهرانگیز کار

Mehrangiz-Kar

عفو بین‌الملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با رنگین‌کمانی‌ستزی از حکومت ایران خواست، قوانینی که روابط همجنسگرایانه مبنی بر تفاهم دوجانبه را جرم می‌انگارند، لغو کند. این سازمان حوق‌بشری در این راستا گزارش جامعی در باره «قتل وحشتناک» علیرضا فاضلی منفرد منتشر کرد. در این گزارش آمده است که قتل جوان ۲۰ ساله به دست اعضای خانواده‌اش در اهواز نشان داد، جرم‌‌انگاری روابط همجنس‌گرایانه که مورد توافق دو طرف باشد «خشونت و تبعیض سیستماتیک» علیه افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسیتی‌ها (LGBT) را تداوم می‌بخشد.

در برنامه این هفته ماکیاتو، مهرانگیز کار حقوقدان و کنشگر برابری‌طلب، به طور مفصل به ابعاد حقوقی قتل علیرضا فاضلی منفرد می‌پردازد.

 

 


There are no comments

Add yours