رنگین‌کمانی‌ها و دنیای ورزش

images

آیا ورزش جنس و جنسیت می‌شناسد؟ شما فکر می‌‌کنید رنگین‌کمانی‌ها به ورزش‌های خاصی علاقه دارند؟ به نظر شما جنس و جنسیت یا گرایش جنسی ما می‌تواند در زندگی ورزشی ما تاثیرگذار باشد؟ برنامه این هفته ماکیاتو به این موضوع می‌پردازد.

 

برنامه ماکیاتو، یک بحث هفتگی است که هر چهارشنبه از رادیو رنگین‌کمان پخش می‌شود