شرایط دگرباشان جنسی و جنسیتی ایران بعد از پناه بردن به ترکیه آسان‌تر نمی‌شود

IMG_1810

صدای امریکا این هفته در گزارشی اختصاصی به شرایط دگرباشان جنسی و جنسیتی‌ای پرداخت که از ایران به ترکیه پناه می‌برند. صدها پناه‌جویی که به دلیل گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود به اجبار به ترکیه پناه آورده‌اند شرایط بهتری را تجربه نمی‌کنند. بعد از تجربه مداوم آزار و اذیت‌ و تبعیض‌ در کشور ترکیه تنها راه حل برای آنها چشم انتظار ماندن برای بازاسکان در کشور بعدی است. اما با توجه به کاهش ظرفیت کشورهای پناهنده‌پذیر مثل امریکا و استرالیا در سال‌‌های اخیر؛ تضمینی بر بازاسکان شدن این پناهندگان نیست. آنها در بازه‌ای که در انتظار بازاسکان در کشور بعدی هستند موظف به زندگی در شهرهای مشخص شده توسط اداره مهاجرت ترکیه هستند که گاهی این شهرها فضایی به شدت متعصب دارند. 

در حالی که آمار مشخصی از تعداد پناهجو و پناهندگان دگرباش ایرانی در ترکیه در دسترس نیست؛‌تنها در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴۰۰ ایرانی درخواست پناهجویی خود را در ادارات مهاجرت ترکیه ثبت کرده‌اند. گروه‌های مدافع حقوق بشر از افزایش رفتارهای ضد دگرباشان جنسی و جنسیتی در میان مردم ترکیه در سال های اخیر گزارش کرده‌اند و آن را نتیجه سیاست‌های محافظه کارانه دولت علیه این گروه می‌دانند. سیاست‌هایی که چه پناهندگان و چه شهروندان دگرباش جنسی و جنسیتی ترکیه را آسیب پذیرتر می‌کند.

برای شنیدن سایر خبرهای جامعه رنگین‌کمانی به بولتن خبری رادیو رنگین‌کمان گوش کنید