بازگشایی اولین اقامتگاه مختص دگرباشان و رنگین‌کمانی‌های بازنشسته در لندن

ukk

 ۱۹ آپارتمان مخصوص اقامت دگرباشان و رنگین‌کمانی‌های بازنشسته در مرکز لندن تا میانه تابستان آماده سکونت خواهد بود. این آپارتمان‌ها توسط شرکت Tonic Housing با وام ۷.۵ میلیون پوندی از شهردار لندن خریداری شده است. صادق خان، شهردار لندن گفته: « این حق اهالی لندن است که میانسالی خود را در میان جامعه‌ای گرم و حامی زندگی کنند». 

به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، تحقیقات ملی اخیر در بریتانیا نشان می‌دهد که دگرباشان و رنگین‌کمانی‌های سالمند از صحبت کردن درباره هویت جنسی و جنسیتی خود در مراکز مراقبتی می‌ترسند و احساس امنیت نمی‌کنند. شاید به همین خاطر است که اقامتگاه‌های بازنشستگی مختص دگرباشان و رنگین‌کمانی ها در سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته‌اند. به گفته مدیرعامل شرکت Tonic Housing این واحد‌ها به واحد‌های قبلی این مجتمع اضافه خواهد شد. او گفته: «ساکنین آپارتمان‌های قبلی هم  از گروه‌های متنوع اجتماعی و از ورود ساکنین جدید رنگین‌کمانی خوشحال هستند».

در ماه اکتبر سال گذشته اولین اقامتگاه و مرکز مراقبتی با خدمات خاص برای دگرباشان و رنگین‌کمانی‌ها هم در منچستر، یکی از شهرهای انگلستان موفق به دریافت تایید دولت برای راه اندازی شد. این اقامتگاه هم به شهروندان رنگین‌کمانی‌ سالمندی که به دلیل پاندمی کرونا بیشتر از قبل تنها شده‌اند خدمات حمایتی ارائه می‌دهد.