همه‌گیری کرونا؛ آسیب پذیری ترنس‌ها در اروپا و آسیای میانه

rainbow

در زمان بحران، همیشه گروه‌های اقلیت و به حاشیه رانده شده بیشتر از دیگران آسیب می‌بینند. جامعه افراد ترنس سراسر دنیا هم از این موضوع مستثنی نبوده‌اند. دگرباشان، ترنس‌ها، کارگران جنسی، مهاجران غیرقانونی، پناهندگان،  افراد دارای معلولیت و بسیاری از افرادی که به چندین گروه از گروه‌های ذکر شده تعلق دارند، در سال ۲۰۲۰ با بیماری‌‌،‌ مشکل مسکن و خوراک و بیش از دیگر شهروندان با خشونت پلیس و آزار و اذیت مواجه شدند. 

با وجود اینکه مدارک موجود بر اساس داده‌های بدست آمده از سازمان‌های اجتماعی در سراسر دنیا به وضوح نشان‌دهنده میزان آسیب وارده به این گروه‌هاست،‌ هنوز داده معتبری بر اساس هویت جنسیتی، قومیت یا دیگر ویژگی‌های مرتبط منتشر نشده است. سازمان  TGEU یا «ترنسجندر اروپا» به منظور جبران جای خالی این آمار و داده رسمی از ماه مارس سال ۲۰۲۰ فعالانه بر تآثیر کوویدـ۱۹ بر ترنس‌ها در اروپا و آسیای مرکزی نظارت دارد.


گزارش تهیه شده بر اساس داده‌های بدست آمده، رویکردی تقاطعی انتقادی بر تأثیر کوویدـ۱۹ بر جامعه ترنس دارد. هر فصل شامل نگاهی جامع بر شرایط این جامعه قبل و بعد همه‌گیری ویروس کرونا می‌شود. این گزارش همچنین شامل شش استراتژی در راستای  تلاش در بهبود بخشی شرایط بحرانی است. برای مطالعه این گزارش به زبان انگلیسی به وبسایت TGEU به آدرس TGEU.org و یا وبسایت رادیو رنگین مراجعه کنید.

برای شنیدن خبرهای بیشتر به مجله خبری رادیو رنگین‌کمان که هر پنج‌شنبه از رادیو رنگین‌کمان پخش می‌شود گوش کنید