دانیال؛ عکاسی که کنشگران را سوژه می‌کند

photography

دانیال، عکاس و دانشجوی علوم سیاسی در خارج از ایران است. دانیال با ادغام کنشگری و عکاسی، سوژه‌هایش را از میان اکتیویست‌های رنگین‌کمانی بر می‌گزیند تا از بهم آمیختن عکاسی و کنشگری، از حقوق دگرباشان بگوید.

دانیال مهمان این هفته فریمان کاشانی در برنامه کوییر پلیر بوده است.

 

کوییر پلیر هر جمعه از رادیو رنگین‌کمان پخش می‌شود. برای دسترسی به آرشیو کوییر پلیر به اینجا مراجعه کنید