پیروزی تازه: پذیرش هویت جنسیتی غیردوگانه برای نامزدی حزب دمکرات بروکلین

pinknews

حزب دموکرات بروکلین، شاخه حزب دموکرات آمریکا در منطقه بروکلین در نیویورک،  با توافق تمام اعضاء به لغو ممنوعیت کاندیداتوری افراد با هویت جنسیتی غیردوگانه رأی مثبت دادند. 

در انتخابات قبلی این حزب شش نفر از کاندیدا‌یی که به عنوان یک فرد با هویت جنسیتی غیردوگانه هویت‌یابی می‌کردند مجبور به معرفی خود با یکی از دو هویت جنسیتی زن یا مرد شدند. این اقدام، کمیته محلی حزب را  به شکایت از این قانون ترغیب کرد. پرونده شکایت آنها در ابتدای سال ۲۰۲۰ توسط دادگاه عالی کینگز کاونتی بدون نتیجه مختومه اعلام شد. اگرچه حزب دموکرات بروکلین تصمیم گرفت که قوانین مربوط به انتخاب کاندیدا‌ها را در هر صورت اصلاح کند تا افراد با هویت جنسیتی غیردوگانه بتوانند با هویت جنسیتی خود مشغول به کار شوند.

برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای جامعه رنگین‌کمانی، به مجله خبری رادیو رنگین‌کمان گوش کنید.