کلاب‌های دگرباش پسند ترکیه و کرونا

gaybar

با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از فعالیت‌های هنری و تفریح‌های شبانه در سراسر جهان تعطیل شدند. از جمله‌ کلوپ‌های دگرباش پسند (دگرباشگاه) و بارهای رنگین‌کمانی در سراسر جهان که همیشه مملو از جمعیت شاد بودند، خالی ماندند.

مهمان این هفته کوییرپلیر، دی‌جی و هنرمند کوییر «آران» بود که درباره فعالیت‌هاش در استانبول به عنوان یک دی‌جی و سازمان «پوزیتیو یاشام» گفت. همینطور آران درباره شرایط کلاب‌های استانبول در همه‌گیری کرونا و کلاب‌های دگرباش‌دوستانه صحبت کرد.


There are no comments

Add yours