جامعه رنگین‌کمان؛ شایعاتی که پخش می‌شود و حقایقی که پنهان می‌ماند

Unknown

مرز بین حقیقت و شایعه، شجاعت و بی پروایی در زندگی دگرباشان  چیست؟ آیا می‌تواند زندگی‌ها را نابود کند یا بسازد؟ وقتی درباره یکی از ما شایعه‌ای درست می‌شود یا حقیقتی بی‌پروا بیان می‌شود، نتیجه‌اش چیست؟ این موضوع بحث هفتگی در برنامه ماکیاتو است.

 


There are no comments

Add yours