گفتگو با یک درگ‌کویین ایرانی

وب‌سایت دوجنسگرا به مناسبت روز هفدهم ماه مه، روز مقابله با دگرباش‌هراسی، این گفتگوی فریمان را با یک درگ‌کویین ایرانی منتشر کرده است.