گاهی خنده گاهی گریه؛ با بالا و پایین‌های زندگی چه کنیم؟

INDONESIA-LIFESTYLE-LEISURE

آرتین و مرجان در برنامه ماکیاتوی این هفته میزبان نفس هستند تا راجع به ضربه ها و تجربه ها و خاطراتی که در طول زندگی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم، صحبت می‌کنند. آیا می‌توانیم از یک ضربه به عنوان یک خاطره مثبت یادآوری کنیم؟ آیا می توانیم با تمام این ها از زندگی لذت ببریم و مشکلات را پشت سر بگذاریم؟


There are no comments

Add yours