دگرباشان و دین؛ جمع اضداد یا انتخاب فردی

Gay muslim

آیا می‌شود رنگین‌کمانی بود و همزمان دین‌دار هم بود؟ آیا باید رنگین‌کمانی‌های دین‌دار را مذمت کرد چون در برخی از آن ادیان یا تفاسیر رهبرانشان، دگرباشان نکوهیده شده‌اند؟ این بحثی است که در ماکیاتوی دو هفته گذشته در گرفته است. آرتین و مرجان به همراه مهمانان برنامه به دین و دین‌داری در دنیای رنگین‌کمانی‌ها پرداخته‌اند. از اینجا بشنوید:

قسمت اول:


قسمت دوم: