چطور فهمیدم دوجنسگرا هستم؟

وب‌سایت دوجنسگرا، مجله‌ای است برای دوجنسگرایان – بایسکشوال‌ها www.dojensgara.com . حاصل همکاری مجله دوجنسگرا و رادیو رنگین‌کمان، مجموعه برنامه‌هایی است که یک هفته در میان از رادیو پخش می‌شود و در آن نگاهی می‌اندازیم از نزدیک به زندگی و دغدغه دوجنسگرایان. این صفحه به تدریج تکمیل می‌شود.